STAVEBNÍ DOZOR OLIVA

Kontrola průběhu stavby od počátku až do konce

  • Stavební dozor
  • Technický dozor
  • Řízení celé výstavby

Telefon
+420 606 603 676

Stavební a technický dozor je předpokladem správné stavby

Osvědčení o autorizaci Plánujete stavbu? Objednejte výkon stavebního nebo technického dozoru investora. Technický nebo stavební dozor pohlídá kvalitní provádění prací, kontroluje dodavatele díla, dodržování správných technologických postupů a použití správných materiálů. Dozor Vám také kontroluje dodržování podmínek stanovených smlouvou. Můžeme Vám navrhnout úsporná opatření, či jiné technické řešení. Naší spokojeností bude Vaše kvalitně provedená stavba, což samozřejmě předurčuje výběr spolehlivého dodavatele stavby.

Kontrolujeme průběh stavby od počátku až do konce, současně s čerpáním finančních prostředků dle nabídnuté ceny. Kontrolujeme  fakturace vašeho dodavatele, aby odpovídaly provedeným pracem. Naše zkušenosti vycházejí hlavně ze stavební činnosti, kde působíme již 20 let. Technický či stavební dozor při výstavbě, hájí vaše zájmy, šetří váš čas i peníze. Můžeme Vám také nabídnout služby inženýringu (stavební povolení, ohlášení, kolaudace, zelená úsporám, energetické štítky apod.).

Lokalita našeho působení je Ústecký a Středočeský kraj.

Hlavní rozdíly mezi druhy dozorování staveb

Stavební dozor

Stavební dozor zajišťuje - kontroluje stavbu “svépomocí” v souladu s požadavky stavebního zákona.

Stavební dozor musí mít ze zákona autorizaci na pozemní stavby. Bez autorizace nemůže zastávat tuto funkci. Autorizace na pozemní stavby, opravňuje na všechny pozemní stavby. Tzn. cihlové domy, montované domy, dřevostavby, chaty, haly atd. Stavební dozor se vyžaduje pouze na stavbách svépomocí.

Prohlášení na stavební dozor požaduje každý úřad jiné (někdy také žádné) a proto je potřeba si toto na svém úřadě vyzvednout anebo ověřit požadavky.

Cena stavebního dozoru se skládá ze dvou částí a to je prohlášení o stavebním dozoru pro stavební úřad a dle počtu návštěv na stavbě – hodinová sazba, nebo honorář.

Technický dozor

Technický dozor vám slouží v případě realizace stavby jedním – generálním dodavatelem.

Technický dozor stavby nemusí být ze zákona oficiálně odborně vzdělán jako stavební dozor, nemusí mít nutně autorizaci. Nicméně by bylo dobré ji vyžadovat, protože je to záruka způsobilosti vykonávat pro Vás technický dozor investora(TDI).

U nás ve firmě se snažíme dělat technický dozor investora jako kompletní službu investorovi.

Práce TDI obsahuje:
kontrola SOD
kontrola rozpočtu
jednání s projektantem
kontrola zakrývaných anebo později nedostupných konstrukcí
zápisy do stavebního deníku
fotodokumentace stavby
projednání a schvalování soupisu provedených prací
přebírání jednotlivých částí stavby
součinnost u konečného předání stavby investorovi

Může také obsahovat spolupráci při kolaudaci stavby. Výkon dozoru se odvíjí v přímé návaznosti na jeho cenu. Každý dozor chce platit dle různých pravidel. Preferujeme hodinovou sazbu, jelikož mi to přijde jako nejvíce férové a přehledné účtování odvedených prací a k tomu projeté kilometry. Možnost je účtování honoráře vypláceného formou  paušálu.

Řízení celé výstavby

V případě Vašeho zájmu za vás můžeme udělat řízení celé výstavby od projektové dokumentace, komunikaci s dodavatelem projektu ( výběr či doporučení projektanta), dohled nad realizací projektu, vyřízení stavebního povolení včetně zajištění vyjádření orgánů státní správy, zařízení vypracování výkazu výměr, poptání dodavatelů stavby, pomůžeme s výběrem materiálů (doporučíme architekta). Samozřejmostí je pak samotný dohled stavebního nebo technického dozoru během výstavby a zajištění úspěšné kolaudace stavby.

Objednáním dozoru stavby ať už technického či stavebního jsme Vám schopni ušetřit značné množství času, které můžete využít mnohem efektivněji než vyřizováním stavebního povolení. Cenové nabídky jsou tvořeny individuálně, dle rozsahu požadavků klienta.

Každý klient si musí uvědomit, že výkon dozoru, ať už stavebního či technického, je služba a proto se nedá ji posuzovat dle ceny. Platí zde mnoho možností, jak lze tuto činnost vykonávat (dobře anebo špatně).